Barnehagens vedtekter

Barnehagens navn er Nordbygdene Bondegårdsbarnehage. Barnehagen eies og drives av Nordbygdene Ungdomslag (heretter kalt NBU), som er en ideell forening,. Barnehagen er organisert som en selvstendig enhet med et barnehagestyre og et samarbeidsutvalg. Barnehagens formål er å søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitets-muligheter i nært samarbeid med barnas hjem...

Nyheter