Ansatte

Høyloftet

Laila Nordstrøm

Stilling: Assistent

Ingunn Lindtner Dagsland

Stilling: Assistent

Camilla Wille

Stilling: Pedagogisk leder

Katrine Hagland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

for tiden i barselpermisjon

Anne Karin Førland

Stilling: Barnehagelærer

Solegget

Gunnbjørg Fostenes

Stilling: Assistent

Grethe Hals Jacobsen

Stilling: Assistent

Ingunn Lindtner Dagsland

Stilling: Assistent

Hilde Gunn Vikse

Stilling: Pedagogisk leder

Anne Karin Førland

Stilling: Barnehagelærer

Andre ansatte

Karin Olsen

Stilling: Daglig leder
52 73 71 09
bondegardsbarnehagen@haugnett.no

Ruth Knutsen

Stilling: Renholder