Verktøykassen

I januar 2014 startet vi på kompetansehevings programmet "Verktøykassen". Dette er i regi av Haugesund kommune og hele personalet er med på. Vi bruker en del planleggingsdager, personalmøter og tid på møter i barnehagen til å jobbe med dette. Hele opplegget går over en 3 års periode og målet er at vi i etterkant har fått en rekke "verktøy" til å bruke i hverdagen i sammen med barna. Møter vi på en utfordring har vi samlet mer kunnskap omhvordan gripe fatt i den på best mulig måte. Programmet gir også mange gode tips til det daglige arbeidet sammen med barna. Hovedfokus til nå har vært :

  • tilknytning
  • ros og oppmuntring
  • gode beskjeder
  • lek og organisering
  • voksenrollen

Vi håper at dere i hverdagen vil møte voksne som bruker disse tingene i sammen med barnet deres.