FAU

Alle foresatte i barnehagen er med i FAU - som står for foreldrenes arbeidsutvalg.

På foreldremøte som blir avholdt i september hvert år velges 4 representanter som sitter i barnehagens Samarbeidsutvalg (SU). SU har 3 møter i året men ved behov flere. På disse møtene diskuterer vi saker som gjelder barnehagens drift og aktiviteter, arrangementer og ellers saker som er meldt inn. som medlem i SU har du mulighet til å få være med å påvirke barnehagen dine barn går i! 

 

Barnehagestyret er et eget organ. 

 

foreldrråd 2016-2017