Årsplaner

 Barnehagen sin årsplan har form som en kalender.

Planen sin første del er en generell innledning som sier litt bla om samarbeid hjem - barnehage. Deretter følger en del som beskriver mål for arbeidet på den enkelte avdeling. Så kommer kalender og aktiviteter beskrevet måned for måned og tilslutt siste del av planen som er en progresjonsplan. Dette skal barna ha vært igjennom iløpet av sin fartstid i barnehagen. 

Årsplanen fungere som arbeidsredskap for personalet og som en god oversikts kalender for foresatte.

Planer for barnehageåret 2014-2015:

 SOLEGGET

HØYLOFTET